Termeni și condiții

 1. Site-ul www.titanicauto.ro aparține SC TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL. Societatea stabilește prezentul regulament de furnizare de servicii electronice.
 2. Regulamentul specifică tipurile, domeniul de aplicare și condițiile de furnizare a serviciilor electronice de către TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL, prin intermediul paginii de internet disponibile www.titanicauto.ro, condițiile necesare pentru încheierea unui eventual contract, precum și procedura privind reclamațiile.
 • Regulamentul este accesibil de Beneficiar în mod gratuit prin intermediul paginii de internet www.titanicauto.ro, fiecare beneficiar având obligația de a citi Regulamentul și de a-l accepta prin accesarea acestuia.
 1. Prevederile Regulamentului se completează cu legislația în vigoare în România.

DEFINIȚII

 1. Site web – site web creat și administrat de TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL prin intermediul paginii de internet www.titanicauto.ro;
 2. SC TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL cu sediul în comuna Mărăcineni, jud. Argeș, C.U.I. 35159662, înregistrată la Registrul Comerțului Argeș sub nr. J3/1424/23.10.2015, este prestator de servicii care rulează site-ul www.titanicauto.ro;
 • Beneficiar – entitatea care utilizează site-ul web;
 • Regulament – prezentul document care reglementează modul de utilizare a Site-ului, termenii furnizării de servicii prin mijloace electronice și reguli pentru utilizarea și funcționarea procedurii de reclamații;
 1. Detalii de contact TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL:
 • - adresa de e-mail: vanzariauto@titanicgrup.ro;
 • - telefon: 0740 326 326 (numărul este înrolat în rețeaua Orange, apelul este cu tarif normal și va fi taxat în funcție de furnizorul dvs. de servicii de telefonie și de tipul de abonament deținut de dumneavoastră);
 • - în scris, la adresa: sat Argeșelu, comuna Mărăcineni, nr. 608A, jud. Argeș, 117451.

INFORMAȚII GENERALE

 1. Conținutul și elementele de grafică ale site-ului www.titanicauto.ro, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilitaților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor, dar și orice alt material, transmis sub orice forma de și către Beneficiari (prin vizualizare directă pe site, prin newsletter etc) aparțin TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL.
 2. Site-ul nostru vă pune la dispoziție informațiile în scop informativ general și nu garantează de exactitatea lor la un moment dat.
 • Imaginile publicate sunt conforme cu realitatea, dar uneori nuanțele culorilor produselor pot să difere ușor ca urmare a procesului de execuție al fotografiilor sau a setărilor luminii monitorului tău.
 • Clienții noștri vor fi informați dacă un produs este sau nu în stoc, în cât timp se va prelucra sau în cât timp va ajunge la clientul final. Aceste informații vor fi transmise prin e-mail sau telefon.
 • Imaginile cu produsele, ofertele și prețurile pot fi schimbate în prealabil, fără o notificare specifică.
 1. Societatea noastră își rezervă dreptul de a modifica prețurile și informațiile de pe site fără un aviz prealabil.
 • Este interzis Beneficiarului serviciului să furnizeze conținut cu caracter ilegal, vulgar, alte tipuri de conținut considerate în general ca fiind ofensive, indecente, care conțin viruși sau conținut care poate provoca interferențe sau deteriorarea sistemelor informatice și/sau care încalcă, în orice alt mod, drepturile terților.
 • Nu este permisă utilizarea Serviciului în scopuri și modalități prin care se încalcă legea aplicabilă, nici furnizarea de conținut ilegal de către Utilizator.
 • Beneficiarul se obligă să răspundă pentru orice prejudiciu cauzat TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL sau altei persoane ca urmare a nerespectării acestor interdicții.
 • Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului său legal – TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL, fără acordul în prealabil al TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL, dă dreptul unilateral și neechivoc ca TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

DREPTURI DE AUTOR

 1. Toate materialele, informațiile și datele de pe site-urile deținute de TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL, sub domeniul www.titanicauto.ro, în special: fotografii, grafice, texte, elemente interactive sunt supuse unor drepturi, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală.
 • TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL are toate drepturile rezervate. Beneficiarii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile conținute pe site numai în interes personal sau numai cu indicarea sursei. Orice utilizare a conținutului site-ului de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL.
 • Astfel, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia. TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL stipulează că toate mesajele și materialele disponibile pe site-ul web (în special grafice, logo-uri, articole, fotografii, imagini) sunt protejate de drepturi de autor. Drepturile de autor aparțin societății TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL sau entităților cu care aceasta colaborează.
 • Beneficiarul serviciului are dreptul să le folosească doar ca parte a utilizării personale permise. Este interzisă copierea, reproducerea, difuzarea pe internet și în alte forme de utilizare a materialelor și mesajelor postate pe site-ul web, dincolo de limitele permise de lege și Regulament. Utilizarea site-ului web nu implică achiziționarea de către Utilizator a niciunui drept sau licență asupra conținutului menționat mai sus.
 • Acest site și conținutul lui este protejat de lege, în special de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și încălcarea acestor drepturi duce la sancțiuni civile si penale. Informațiile prezentate pe website sunt valabile la data încărcării pe website și pot fi modificate fără notificare în prealabil, pot fi incomplete sau simplificate și pot să nu conțină toate informațiile relevante despre Companie.
 • În ciuda eforturilor Companiei de a verifica acuratețea și corectitudinea întregului conținut al site-ului, TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL nu este responsabilă pentru erorile de conținut și nu garantează ca informațiile prezentate sunt 100% exacte, corecte și complete.
 • Întregul conținut al site-ului Companiei are doar scop promoțional și nu constituie o ofertă în sensul prevederilor Codului Civil și nu poate fi baza vreunei plângeri împotriva TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL.
 • Toata răspunderea și riscurile implicate de luarea deciziilor pe baza informațiilor de pe site îi aparțin doar utilizatorului.
 • Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, despre condițiilor contractuale, cât și despre existenta taxelor și comisioanelor aferente, daca este cazul.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

 • Vânzătorul are următoarele obligații principale:
 1. - Să transmită proprietatea bunul vândut;
 2. - Să predea bunul. Predarea se face prin punerea bunului vândut la dispoziția cumpărătorului, împreună cu tot ceea ce este necesar, după împrejurări, pentru exercitarea liberă și neîngrădită a posesiei. 
 • Cumpărătorul are următoarele obligații principale:
 1. - Să preia bunul;
 2. - Să plătească prețul vânzării în condițiile și termenul stabilit cu vânzătorul de comun acord.
 • Utilizarea acestui site este în totalitate responsabilitatea utilizatorilor (Beneficiarilor). TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea să infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site, obligația de a verifica securitatea sistemului dumneavoastră informatic revenindu-vă integral.
 • TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți la care se face trimitere pe site-ul titanicauto.ro.
 • Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail vanzariauto@titanicgrup.ro.

FACTURARE, PLATĂ ȘI LIVRARE

 • Produsele comercializate prin intermediul site-ului nostru vor fi însoțite în momentul livrării de factură fiscală.
 • Orice alt element privind plata și livrare va fi stabilit de părți în funcție de fiecare produs în parte, prin telefon/e-mail.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 • În timpul vizitei dvs. pe paginile noastre de internet, serverul web înregistrează în mod standard, printre altele, următoarele date: informații referitoare la browser-ul și sistemul de funcționare, pagina de internet din care ne vizitați, paginile noastre de internet pe care le vizitați, data vizitei și, din motive de siguranța, de ex. pentru recunoașterea unui atac asupra paginilor noastre de internet, și pe o durata de șapte zile, adresa IP care v-a fost alocata de provider-ul de servicii internet. Cu excepția adresei IP, datele dvs. personale nu vor fi salvate decât atunci când ni le oferiți dvs., de exemplu atunci când participați la un sondaj de opinie sau la un concurs cu premii sau când încheiați un contract.

RECLAMAȚII

 • Beneficiarul are dreptul de a trimite către TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL sesizări cu privire la serviciile furnizate de TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL, denumite în continuare Reclamații.
 • Beneficiarul poate face o reclamație:
  1. în scris - personal, la sediul din sat Argeșelu, comuna Mărăcineni, nr. 608A, jud. Argeș, 117451 sau prin e-mail la adresa: vanzariauto@titanicgrup.ro;
  2. verbal – la telefon sunând la numărul de telefon 0740 326 326 sau personal în cadrul unei vizite a Beneficiarului la adresa menționată la lit. a) de mai sus, programată în prealabil la adresa de e-mail menționată la lit. a) sau numărul de telefon menționată la lit. b). TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL poate decide suspendarea vizitelor la sediu pentru motive justificate, Beneficiarul urmând să depună reclamația în acest caz într-una dintre celelalte modalități prevăzute de Regulament.
 • După depunerea unei reclamații de către Beneficiar, în conformitate cu cerințele menționate la alin. 2 de mai sus, TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL va examina reclamația și va oferi Beneficiarului un răspuns în aceeași modalitate în care a primit reclamația, în scris sau prin intermediul unui alt suport durabil disponibil. Răspunsul la reclamația care nu a fost primită prin e-mail poate fi oferit prin e-mail doar la cererea Beneficiarului.
 1. TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL va oferi un răspuns, fără o întârziere nejustificată, dar cel târziu în termen de 30 de zile de la data primirii reclamației. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să fie trimis un răspuns înainte de expirarea acestuia.
 • În situații deosebit de complicate, în care nu pot fi analizate reclamațiile și furnizate răspunsurile corespunzătoare în termenul prevăzut mai sus, TITANIC GRUP LOGISTIC TGL SRL va include, în informațiile furnizate Beneficiarului în cauză:
  1. - o explicație privind motivul întârzierii;
  2. - indicarea circumstanțelor care trebuie determinate pentru examinarea Reclamației;
  3. - specificarea termenului preconizat pentru examinarea Reclamației și furnizarea unui răspuns, care nu trebuie să depășească 60 zile de la data primirii Reclamației.

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ ȘI FORȚA MAJORĂ

 • Societatea noastră nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe site. Utilizatorii pot găsi informații detaliate sau personalizate prin contact direct telefonic sau e-mail.
 • Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

DISPOZIȚII FINALE

 • SC TITANIC GRUP LOGISTIC TGL își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul. Beneficiarul serviciului va fi notificat cu privire la conținutul modificărilor prin introducerea Regulamentului modificat pe site-ul web.
 • SC TITANIC GRUP LOGISTIC TGL își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii site-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.
 • Utilizarea de către Beneficiar a site-ului web după efectuarea acestor modificări este echivalentă cu acceptarea acestora.
 • Utilizatorul care nu este de acord cu modificările aduse Regulamentului poate renunța la utilizarea Site-ului în orice moment.
 • Relațiile contractuale dintre părți vor fi guvernate de legea română. Litigiile care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente.

 • Prezentul regulament intră în vigoare la data de 28.10.2020.